A wise philosopher once said Một nhà triết học khôn ngoan từng nói

A wise philosopher once said
Một nhà triết học khôn ngoan từng nói
 · Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
27/03/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *