Bất công Có lần đã lặng lẽ vào được 1 cuộc họp xong nhìn quanh chỉ mỗi mình khác

Bất công
Có lần đã lặng lẽ vào được 1 cuộc họp xong nhìn quanh chỉ mỗi mình khác.
Các anh quen cả lại nhấp nhỏm chào nhau, thế là lộ! Lần sau các anh rút vào họp bí mật.
Vậy nên chuyện đi công trường nhìn mãi chỉ thấy toàn giai là rất bình thường!
Bực nhất là các công trường hay nhà điều hành chỉ có 1 kiểu wc!
16/09/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề