Nói về thèng ni lại mất lòng thèng tê

Nói về thèng ni lại mất lòng thèng tê
Thế nên thôi không nói nữa ?
22/04/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *